بهینه سازی برج خنک کن

مدیریت کامل چرخه خنک سازی با برنامه های پارس تابان شیمی امکان پذیر است که ترکیبی از مهارت های کاربردی و محصولات مختلف با کارایی بالا جهت کاهش هزینه های نگهداری, افزایش طول عمر دستگاههای فرآیند، صرفه جویی در انرژی و ارائه بهره وری است.

  • معرفی محصولات

    ·         پایدار کننده سختی جهت جلوگیری از رسوب در برج خنک کننده و مسیر گردش آب

    ·         پراکننده کننده جهت جلوگیری از ته نشینی در برج خنک کننده و مسیر گردش آب

    ·          از بین برنده میکروب و باکتری و جلبک در برج خنک کننده و مسیر گردش آب