بهینه سازی دیگ بخار

هر سیستم مرتبط با آب نیاز به محصولاتی دارد که بسته به کیفیت آب ورودی، متالورژی سیستم و پارامترهای فرآیند، سفارشی می شوند.با استفاده از اطلاعات پردازش ما و محصولات بهینه سازآب با کیفیت بالا، نه تنها شما می توانید مصرف مواد شیمیایی غیر ضروری اضافی را قطع کرده  بلکه از سیستم خود در مقابل رسوب , خوردگی, ته نشینی و دیگر مشکلات .... محافظت نمایید.

 • معرفی محصولات

  ·         پایدار کننده سختی جهت جلوگیری از  رسوب در دیگ بخار

  ·         انواع جاذب اکسیژن جهت  جلوگیری از خوردگی در دیگ بخار

  ·         پراکننده کننده جهت جلوگیری از ته نشینی در دیگ بخار

  ·         آمین های خنثی کننده جهت جلوگیری از خوردگی در خطوط بخار و کندانس برگشتی

  ·         آمین های پوشش دهنده جهت جلوگیری خوردگی از خطوط بخار و کندانس برگشتی